26 listopada 2022

Wyniki quizu o Świętych - listopad 2022

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym quizie o Świętych. Zapraszamy do rozwiązywania kolejnych quizów, które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej. Następny quiz będzie miał formę kalendarza adwentowego.

Po odbiór drobnego upominku zapraszamy Pana Łukasza i Panią Martę.

 

Informacja o liczbie punktów uzyskanych przez poszczególne osoby znajduje się tutaj.

 

Odpowiedzi na pytania z największą liczbą błędnych rozwiązań (powyżej 30%):

 

Pytanie Odpowiedź
Urodził się około roku 1225. W młodym wieku wstąpił do zakonu dominikanów. Studiował teologię w Kolonii, a potem w Paryżu, gdzie z kolei sam wykładał. Jest najznakomitszym przedstawicielem filozofii i teologii scholastycznej. Jego główne dzieła to „Suma teologiczna” i „Suma przeciw poganom”. Pisał także komentarze do Pisma św. W ten sposób zrealizował dominikański ideał: przekazywać innym sprawy przemodlone. Jest patronem szkół katolickich. Św. Tomasz z Akwinu
Podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni był uczniem św. Jan Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa. To on prosił Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy „Panie, pokaż nam Ojca” i usłyszał odpowiedź: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Św. Filip, Apostoł
Należał do uczniów Chrystusa, którzy towarzyszyli Mistrzowi od Jego chrztu w Jordanie aż do wniebowstąpienia. Został wybrany na apostoła na miejsce Judasza, jako świadek zmartwychwstania Chrystusa Pana. Św. Maciej Apostoł
Był jednym z największych piewców Matki Bożej. Ułożył modlitwę "Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo." Św. Bernard
Został papieżem 3 września 590 roku. Odnowił życie kościelne, zreformował liturgię i śpiew kościelny. Jego pisma wywarły wielki wpływ na kształtowanie się myśli chrześcijańskiego Zachodu. Umarł w roku 604. Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Św. Grzegorz Wielki
Urodził się około roku 907 jako syn księcia czeskiego Wratysława I. Po śmierci ojca, mając osiemnaście lat, objął rządy. Starał się gorliwie o rozkrzewienie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy dając przykład życia chrześcijańskiego. Jego relikwie spoczywają w katedrze praskiej. Jest on patronem Czech i katedry krakowskiej. Św. Wacław
Był drugim następcą św. Piotra na biskupstwie w Antiochii. Za czasów cesarza Trajana został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta. W tym celu wysłano go do Rzymu. Z drogi pisał listy do gmin chrześcijańskich wyrażając w nich gorące pragnienie męczeństwa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. Osiągnął koronę męczeńską w Rzymie około roku 107. Imię jego wymienia się w Kanonie rzymskim. Św. Ignacy Antiocheński
Córka Leszka Białego a siostra Bolesława Wstydliwego, poślubiła księcia węgierskiego Kolomana i żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. Po śmierci męża wróciła do Polski i wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście, który potem przeniesiono do Skały pod Krakowem. Przez 27 lat dawała wszystkim przykład wzorowego życia. Umarła 17 listopada 1268 roku. Relikwie spoczywają w kościele franciszkanów w Krakowie. Bł. Salomea
Był rządcą Północnej Italii i prefektem Mediolanu. Już jako katechumen został wybrany przez lud biskupem Mediolanu. 30 listopada 374 roku został ochrzczony, a 7 grudnia otrzymał sakrę biskupią. Dzielnie zwalczał herezję ariańską. Cesarza Teodozjusza skłonił do publicznej pokuty za rzeź w Tesalonikach. Pozyskał dla Kościoła i ochrzcił św. Augustyna. Dzięki swoim pismom został uznany za jednego czterech wielkich doktorów Kościoła łacińskiego. Jest autorem wielu hymnów liturgicznych i organizatorem śpiewu kościelnego. Św. Ambroży

 

kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com