Codziennie Komunia Święta udzielana jest na oddziałach: Neurochirurgii, Kardiologii, Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK), I Wewnętrznym, II Wewnętrznym, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) i Neurologii.

 

Na pozostałych oddziałach: Urologii, Okulistyce, Ortopedii, Ginekologiczno-Położniczym, Chirurgii Dziecięcej, Dziecięcym, Laryngologii,  Rehabilitacji, Radioterapii i Chemioterapii Komunia Święta jest udzielana 4 razy w tygodniu – we wtorek, czwartek, piątek i niedzielę.
 

W Ośrodku Zdrowia Psychicznego Komunia Święta jest udzielana w soboty.
 

Po południu kapelani odwiedzają chorych, którzy prosili o rozmowę lub sakrament pokuty i pojednania oraz nowych pacjentów przyjętych danego dnia.

 

Obchody szpitalne kapelanów

kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com