email: kaplicatarnow@gmail.com

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

tel: 513 909 471

Kontakt

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

513 909 471

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

kaplicatarnow@gmail.com

Chrzest z wody

Chrzest jest sakramentem niezbędnym do zbawienia - czyni człowieka dzieckiem Bożym, daje łaskę uświęcającą i gładzi grzech pierworodny.

W przypadku zagrożenia życia nowonarodzonego dziecka powinno się wezwać kapelana, aby udzielił sakramentu chrztu świętego.

W sytuacji naglącej, przy nieobecności kapłana, sakramentu chrztu świętego może udzielić każdy człowiek ochrzczony (np. lekarz, pielęgniarka, rodzic). W tym celu powinien trzykrotnie polać główkę dziecka zwykłą wodą i wypowiedzieć formułę sakramentalną:
Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

Tak udzielony chrzest jest ważny i nie wolno go powtarzać. Kapłan później dopełnia obrzędów chrztu świętego.