kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com

Modlitwy

Koronka do Miłosierdzia Bożego (do odmawiania na różańcu)

Na początku:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. (1x)

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (1x)

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3x)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie. (3x)

Jezu, ufam Tobie! (3x)

Modlitwa o dobre wykorzystanie czasu choroby

Ojcze Niebieski! Ty zgodziłeś się na to, żeby Syn Twój umiłowany podjął straszliwe brzemię męki i śmierci krzyżowej dla naszego zbawienia. Niech miłość Jezusa uczyni mnie silnym i chętnym do podjęcia mojej cząstki cierpienia i udręki. Pragnę w obecnej chorobie uzyskać pogłębienie czystości serca, umocnienie w odpowiedzialnym spełnianiu mego życiowego powołania oraz uświęcenie mego człowieczeństwa. Wesprzyj mnie swoją łaską, bym po przebytej chorobie mógł z radością wielbić Twoją łaskawość i zaufać niezachwianie Twojej dobroci. Amen.

 

Ojcze,
Zdaję się na Ciebie!
Zrób ze mną, co Ci się podoba.
Cokolwiek uczynisz ze mną, będę Ci wdzięczny.
Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, byleby Twoja wola spełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach.
Nie pragnę nic więcej, o Boże.
W ręce Twoje oddaję ducha mego, z całą miłością mego serca, bo Cię kocham.
Potrzebą mej miłości jest oddać się całkowicie w Twe ręce, bez reszty, z ufnością nieskończoną, bo Ty jesteś moim Ojcem.

Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i Kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.

Modlitwa chorego do NMP Nieustającej Pomocy

Matko Boska Nieustającej Pomocy,

Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką, a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy. Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą.

Amen.

(źródło: https://misericors.org/modlitwa-za-chorego-do-matki-bozej-nieustajacej-pomocy/)

Modlitwa do św. Szymona z Lipnicy

O Święty Szymonie, ozdobo zakonu Franciszka Świętego, któryś z miłości Twojej w czasie morowego powietrza, na ratunek i pociechę strapionych, zdrowie i życie ofiarować raczył, gdy już teraz z Bogiem się cieszący wiecznej zażywasz szczęśliwości, spojrzyjże prosiemy Cię na osobiste potrzeby nasze, któremi zewsząd uciśnieni jesteśmy. Zjednaj nam przy służbie Bożej czerstwe zdrowie, w chorobie ratunek, w smutku pociechę, w ubóstwie wspomożenie, w prześladowaniu od nieprzyjaciół obronę. A całemu kraju pożądany uproś pokój, w gruntownej wierze Świętej wytrwanie, stateczność, obywatelom pobożność, bez obłudy szczerość przyjacielską, urodzajów obfitość. Abyśmy w doczesnem życiu, o Św. Patronie, Twojej doznawając opieki, a po śmierci wiecznej stali się uczestnikami korony, co daj Boże. Amen.

Modlitwa do św. Łukasza Ewangelisty

Święty Łukaszu,

zanim stałeś się uczniem Chrystusa i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem. Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych, których powołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom i bólowi oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia. Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami, których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje, byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali, aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością, dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia – Módl się za nami!

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej

Błogosławiona Hanno, mówiłaś że twoja praca, to nie tylko zawód, ale - powołanie. Dodawałaś, że swoje powołanie zrozumiesz, jeśli przenikniesz i przyswoisz sobie słowa Chrystusa: "nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył". Ucz mnie ducha służby i miłości względem drugiego człowieka. Wstaw się za mną przed Bogiem, aby moje życie było coraz bardziej na wzór Chrystusa i by swoimi łaskami hojnie obdarzał tych, za których się modlę. Amen.