Jak się zachować, gdy Ksiądz niesie Komunię Świętą dla chorych?

 • podczas, gdy Ksiądz przychodzi z Najświętszym Sakramentem, należy przerwać rozmowy, w miarę możliwości przyklęknąć, przyjąć postawę szacunku wobec Boga.
 • ponadto wyłączyć radio, telewizor, odłożyć gazetę, telefon, uświadomić sobie żywą obecność Jezusa Eucharystycznego.

Jak i kiedy przyjmować Komunię Świętą?

 1. Prawo kościelne zwalnia osoby chore z obowiązku zachowania postu eucharystycznego. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, może oczywiście ten post zachować.
 2. Chorzy mogą otrzymać Komunię Świętą na leżąco.
 3. W razie potrzeby, zaraz po przyjęciu Komunii Świętej, można ją popić czystą wodą.
 4. Gdy istnieje trudność w przełykaniu, można poprosić kapłana o udzielenie mniejszej cząstki Ciała Pańskiego.
 5. Zawsze należy liczyć się ze stanem własnego zdrowia - nie przyjmować Komunii Świętej wiedząc, że organizm nie jest zdolny do Jej przyjęcia (wymioty, itp.).
 6. Jeśli Komunię Świętą przyjmuje się poza Mszą św. należy się w miarę możliwości przygotować przez krótką modlitwę i uświadomienie sobie ważności spotkania z Chrystusem.
 7. Po Komunii Świętej trwamy w skupieniu na modlitwie dziękczynnej.

 8. Księża kapelani udzielają Komunii Świętej na oddziałach szpitalnych oraz w kaplicy. Informacja, w które dni jest udzielana Komunia Święta na poszczególnych oddziałach znajduje się w zakładce Obchody szpitalne kapelanów (link).

 9. Osoba, która w dany dzień przyjęła Najświętszy Sakrament w trakcie obchodu kapelana może drugi raz przystąpić do Komunii Świętej jeśli uczestniczy w całej Mszy Świętej. Osoba, która przyjęła Komunię Świętą w czasie Mszy Świętej nie może drugi raz Jej przyjąć na oddziale w trakcie obchodu kapelana.

Choruję na nietolerancję glutenu. Czy mogę przystąpić do Komunii św. w kaplicy?

 • Osoby chorujące na celiakię mogą w kaplicy przyjąć Komunię Świętą w postaci hostii bezglutenowej. Taką potrzebę należy zgłosić w zakrystii przed rozpoczęciem Mszy Świętej.

 

Eucharystia

kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com