• Dopilnowanie, czy pacjent (jeżeli jest osobą wierzącą) jest zaopatrzony sakramentem namaszczenia chorych. Jeżeli nie, należy wezwać kapelana.
  • Zapalenie obok konającego pacjenta gromnicy.
  • Informowanie pacjenta o możliwości uczestnictwa w nabożeństwach sprawowanych w kaplicy.
  • Jak się zachować, gdy odnajdę niespożytą Komunię Świętą przy pacjencie?
    • Najlepiej umieścić taką Komunię Świętą w naczyniu z czystą wodą i powiadomić o tym kapelana. Ewentualnie można odnalezioną Komunię Świętą zawinąć w chusteczkę lub gazik.

 

Odpowiedzialność za pacjenta

kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com