kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

O kaplicy

Rys historyczny:

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie została wybudowana, aby służyć chorym, personelowi szpitala, a także okolicznym mieszkańcom. 15 listopada 1993 r. została ona erygowana przez Biskupa Józefa Gucwę dekretem z dnia 5 listopada 1993 r. Dnia 20 grudnia 1993 r. Biskup Józef Życiński – ówczesny ordynariusz Diecezji Tarnowskiej poświęcił kaplicę. W trakcie homilii powiedział: „Dziękuję Wam gorąco, że macie tę świadomość, iż nowo oddany szpital, to nie tylko zaplecze techniczne i luki w budżecie, z którymi trzeba walczyć; ale że macie świadomość, iż miejscem inspiracji dla lekarzy, dla Służby Zdrowia, dla pacjentów będą właśnie te ściany kaplicy szpitalnej. I tak, jak w czterech ścianach dialogu Maryi z Aniołem ułożyła się historia ludzkości, zadecydowały się wielkie sprawy, tak tutaj, w duszach tych, którzy przychodzić będą do Chrystusa, będzie dokonywał się cud przemiany. Pesymizm będzie przechodził w nadzieję, smutek zmieniał swoją barwę, rozpacz uzyskiwała nowe podstawy w zawierzeniu Bogu. To są te cuda ludzkiej duszy, które są konsekwencją tamtego cudu przyjścia Chrystusa do nas”. Biskup wyraził również swoją wdzięczność wobec wszystkich, którzy pracowali przy budowie szpitala i kaplicy: „Dziękuję serdecznie tym z Was, którzy przez długie lata, kiedy opóźniała się budowa nie tracili nadziei, nie tracili optymizmu. I wtedy, kiedy część już hołubiła łatwy pesymizm i skłonna była do sceptycznych prognoz, pozostała część niezmiennie przydeptywała ścieżki, szukała nowych szlaków, podejmowała wszystkie nowe inicjatywy, aby służyć człowiekowi, aby rejon, w którym tak wiele cierpiących istot, uzyskał zaplecze medyczne godne tego miejsca. Dziś wspólnie dziękuję Bogu za Wasze działania. Modlę się w intencjach tych wszystkich, którzy tutaj, jak Maryja w dialogu z Aniołem, tak oni w dialogu z Bogiem, odnajdywać będą sens swojego bólu, swojego cierpienia, i wylewając dusze przed Chrystusem, który przyszedł przez gehennę śmierci, będą u niego szukać pomocy, wytrwania. (…) Tutaj promieniujący Chrystus będzie sprawiał, że społeczność pracowników szpitala będzie nie tylko społecznością funkcjonariuszy, którym zlecono troskę o pacjentów, ale społecznością ludzką, współczującą i kochającą.”

 

Zasadnicze wyposażenie kaplicy jest własnością Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Zostało ono przekazane dla użytku kaplicy dnia 25 maja 1994 roku, aby służyć dobru wszystkich wiernych korzystających z kaplicy.

 

Na przestrzeni lat w kaplicy pracowało wielu kapłanów:

 • + Ks. Antoni Węc (1993-1999)
 • Ks. Jacek Słowik (?-?)
 • Ks. Andrzej Pawlik (?-2000)
 • Ks. Marek Krupa (2000-2007)
 • Ks. Andrzej Piórek (2000-2006)
 • Ks. Marek Zaborowski (2006-2008)
 • Ks. Piotr Smoła (2008-2019)
 • Ks. Bogumił Bednarek (2007-2020)
 • Ks. Marcin Górski (2020-2021)
 • Ks. Tomasz Kupiec (od 2021)

 

Źródła:

 1. Tekst autorstwa ks. Andrzeja Piórka pt. Kaplica Szpitalna, umieszczony na stronie internetowej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. https://nspjtarnow.pl/historia/kaplica-szpitalna/
 2. Damian Mika, Anna Czech, Stanisław Łata, Ćwierć wieku później – 25 lat działalności Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, 2018

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com