24 września 2022

Wyniki quizu o biblijnego - wrzesień 2022

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym quizie biblijnym i zapraszamy do rozwiązywania kolejnych quizów, które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej. Następny quiz pojawi się 2 października.

Po odbiór drobnego upominku zapraszamy Panią Magdalenę i Panią Joannę.

 

Informacja o liczbie punktów uzyskanych przez poszczególne osoby znajduje się tutaj.

 

Odpowiedzi na pytania z największą liczbą błędnych rozwiązań (powyżej 30%):

 

Pytanie Odpowiedź

Wstaw brakujące słowa we fragmencie psalmu 118. „Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, * błogosławimy wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem * ___________.”

I daje nam światło

W jakiej miejscowości Jezus uzdrowił sługę setnika, który powiedział do Niego „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.”? W Kafarnaum

Z której księgi Starego Testamentu pochodzi poniższy fragment?

„Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.”

Proroka Izajasza
Którego proroka wysłał Bóg do Niniwy, aby głosił tam upomnienie? Jonasza
Z jakiego miasta pochodził św. Paweł Apostoł? Z Tarsu
Jak miał na imię ojciec proroka Izajasza? Amos
Wstaw brakujące słowo we fragmencie psalmu 67.
„Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; * niech nam ukaże _____ oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, * Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Pogodne
Wstaw brakujące słowa we fragmencie Listu św. Pawła Apostoła do Galatów. „Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: ______. Abba, Ojcze!
Kiedy Synowi Bożemu nadano imię Jezus? W dniu, w którym został obrzezany
Kiedy Jezus wypowiedział poniższe słowa?
„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo.” 
Podczas Ostatniej Wieczerzy
Wstaw brakującą nazwę miejscowości we fragmencie Ewangelii według św. Łukasza.
„Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w_____.”
Sarepcie Sydońskiej
Z kim rozmawiał Zachariasz w przybytku? Z Archaniołem Gabryjelem
Z jakiej obfitości mówią usta człowieka? Serca

 

kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com