23 kwietnia 2022

Wyniki quizu

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym quizie.

Po odbiór drobnego upominku zapraszamy Panią Marcelinę. 

 

Informację o liczbie punktów uzyskanych przez poszczególne osoby można znaleźć tutaj.

 

Zachęcamy do rozwiązywania kolejnych quizów, które będą się raz na jakiś czas pojawiać na naszej stronie internetowej. 

 

Odpowiedzi na pytania z największą liczbą błędnych rozwiązań (powyżej 30%):

 

Pytanie Poprawna odpowiedź
Prorok Joel w pierwszym czytaniu przeznaczonym na Środę Popielcową uczy nas, że powinniśmy: Rozdzierać serca, a nie szaty
Wstaw brakujące słowo we fragmencie Ewangelii według św. Marka. „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak _____. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę.” Obłudnicy
Wstaw brakujące słowo we fragmencie Ewangelii według św. Łukasza. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz _____.” Grzeszników
Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że: „Sercem przyjęta wiara prowadzi do __1__, a wyznawanie jej ustami – do __2__.” Wstaw brakujące słowa.

1. Sprawiedliwości;

2. Zbawienia

Wstaw brakujące słowa we fragmencie Ewangelii według św. Łukasza opisującym jedno z kuszeń.„Wówczas powiódł Go diabeł _____, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».” W górę
"Modląc się, nie bądźcie _____ jak poganie”. Wstaw brakujące słowo we fragmencie Ewangelii według św. Mateusza. Gadatliwi
Wstaw brakujące słowo we fragmencie Ewangelii według św. Łukasza. „Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku _____.” Jonasza
Co się dzieje z człowiekiem, który do swojego brata powie „Bezbożniku” (na podstawie Ewangelii według św. Mateusza)? Podlega karze piekła ognistego
„Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej.” Z której pieśni pochodzi powyższy cytat? W krzyżu cierpienie
Wstaw brakujące słowa we fragmencie z Księgi proroka Izajasza. „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg ___1___; choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak ___2___.”

1. Wybieleją,

2. Wełna

Do czego prorok Jeremiasz porównuje człowieka, „który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją” ? Do drzewa zasadzonego nad wodą, które wypuszcza swe korzenie ku strumieniowi
Jaki tytuł nosi pieśń ku czci Świętego Józefa, której fragment został podany poniżej? „Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg, Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.” Duszo moja, niech pieśń Twoja
Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące Wielkiego Postu. Wielki Post dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich ma charakter pokutny, a druga pasyjny.
Wybierz zestaw zawierający TYLKO pieśni pasyjne.

1. Ludu mój, ludu;

2. Ogrodzie Oliwny;

3. Jezu Chryste, Panie miły

Z którego miasta Jezus został wyrzucony, a następnie wyprowadzony na urwisko góry? Z Nazaretu
Wstaw brakujące słowo we fragmencie Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał_____, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.” Grzechu
Co wypływało ze świątyni w widzeniu proroka Ezechiela?  Woda
Jak się nazywała brama obok sadzawki Betesda, przy której leżało mnóstwo chorych? Owcza brama
Kto powziął spisek przeciw sprawiedliwemu w Księdze Mądrości? Bezbożni
Z jakiej pieśni pochodzi poniższa zwrotka? „Pan wyrzekł ostatnie słowa, * zwisła Mu na piersi głowa; * Matka, Matka pod Nim frasobliwa, * stoi, stoi z żalu ledwie żywa.” Jezu Chryste, Panie miły
Wstaw brakujące słowo we fragmencie Listu św. Pawła Apostoła do Filipian. „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za _____, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa,” Śmieci
Jak miała na imię żona Joakima (córka Chilkiasza), która została fałszywie oskarżona przez dwóch starców o obcowanie z młodzieńcem? Zuzanna
Jaką karę zesłał Pan Bóg na Izraelitów, gdy zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”? Węże o jadzie palącym
W jaki sposób król Nabuchodonozor ukarał trzech młodzieńców za to, że nie czcili jego boga i nie oddawali pokłonu złotemu posągowi, który wzniósł? Kazał wrzucić ich do rozpalonego pieca
Dokończ zdanie z Ewangelii według św. Jana. "Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, _____»". A prawda was wyzwoli
Kto wypowiedział poniższe słowa? «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród». Kajfasz
Jak miał na imię sługa najwyższego kapłana, któremu Piotr odciął ucho? Malchos
Jak miała na imię kobieta, która w Betanii namaściła stopy Jezusa olejkiem nardowym? Maria

 

kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com