Triduum Paschalne 2023 w kaplicy szpitalnej

kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

10 kwietnia 2023

Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane w czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i Liturgii Wielkiego Piątku, a także fotografie Ciemnicy, Krzyża i Grobu Pańskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w obchodach Triduum Paschalnego w naszej kaplicy, a w szczególności Sanktuaryjnemu Chórowi Mieszanemu z Tuchowa pod dyrekcją dra Jana Gładysza za oprawę muzyczną Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.

Autorami zdjęć są Patryk Stec, ks. Grzegorz Krakowski i Alina Barbachen

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com