31 października 2020

Różaniec do Granic Nieba

Dlaczego Różaniec do Granic Nieba?

Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej.

Pamiętacie Różaniec Do Granic sprzed 3 lat? Dzisiaj nie mniej niż wtedy potrzebna jest nasza wspólna modlitwa i pokuta. Ponownie organizujemy ogólnopolskie wydarzenie modlitewne, żeby zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów. 

Jak to robimy? Wspólnie. Jak Izrael na kartach Biblii, jak nasi przodkowie przez wieki. Od 01 do 08 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych.

 1. Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce.
 2. Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowujemy odpusty.
 3. Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas.

 

Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.

 

Schemat modlitwy

 1. Udział w wydarzeniu (przygotowanie):
  Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych. Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę. W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem.
  Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia.

  Może to być, któraś z tych godzin:
  12:00 – Anioł Pański
  15:00 – Godzina Miłosierdzia
  21:00 – Apel Jasnogórski (online z Sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie)

  Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca, na przykład – stolik z białym obrusem, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, figurka. W czasie modlitwy przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem. Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach, On decyduje jakie łaski nam ofiaruje, my Jego dzieci ufamy i wszystko przyjmujemy.
  Bardzo zachęcamy do przeżywania oktawy w stanie łaski uświęcającej. To bardzo ważne, by Duch Święty miał do nas dostęp.  Jeśli nie możesz przystąpić do spowiedzi, tym goręcej oddawaj się Bożemu Miłosierdziu. I jeszcze jedna ważna rzecz: każdego dnia oktawy możesz ofiarować odpust zupełny za zmarłych. Wszystkie informacje, jak to zrobić znajdziesz tutaj.
  Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich, kapłanów, biskupów i papieża.
 2. Przebieg modlitwy: (starajmy się zachować kolejność)
  1. Modlitwa do Boga Ojca:

   Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata. Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności.
   Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
   (imprimatur N. 5375/2020)

  2. Modlitwa skierowana do dzieci:

   Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane, przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie. Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.

   Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

   (imprimatur N. 5375/2020)

  3. Psalm 51:

   Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

   w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

   Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

   i oczyść mnie z grzechu mojego.

   Uznaję bowiem nieprawość moją, *

   a grzech mój jest zawsze przede mną.

   Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

   i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

   Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

   i prawy w swoim sądzie.

   Oto urodziłem się obciążony winą *

   i jako grzesznika poczęła mnie matka.

   A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

   naucz mnie tajemnic mądrości.

   Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

   obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

   Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

   niech się radują kości, które skruszyłeś.

   Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

   i zmaż wszystkie moje przewinienia.

   Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

   i odnów we mnie moc ducha.

   Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

   i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

   Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

   i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

   Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

   i wrócą do Ciebie grzesznicy.

   Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

   Boże, mój Zbawco, *

   niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

   Panie, otwórz wargi moje, *

   a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

   Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

   a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

   Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

   pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

   Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

   odbuduj mury Jeruzalem.

   Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

   wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

    

   Chwała Ojcu i Synowi, *

   i Duchowi Świętemu.

   Jak była na początku, teraz i zawsze, *

   i na wieki wieków. Amen.

  4. Różaniec Święty:
   Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

 3. Podsumowanie:

  Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany. Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co najlepsze swoim dzieciom.
   

  Odwagi!

  W górę serca!

 

Więcej informacji o Różańcu do Granic Nieba można znaleźć na stronie: https://www.rozaniecdogranic.pl/

kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com