kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

31 października 2021

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada 2021r.

 

  1. Dzisiaj Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, zarówno wyniesionych na ołtarze jak i tych, którzy wiedli w pokorze i cichości święte życie. Radujemy się, że są w domu Ojca i pomagają nam swoim wstawiennictwem i modlitwą, abyśmy również doszli do świętości. Dzięki tajemnicy świętych obcowania są oni naszymi orędownikami w niebie. Kierujemy dziś myśli w stronę nieba, które jest naszą ojczyzną.

 

  1. Listopad przeżywamy tradycyjnie jako miesiąc pamięci o zmarłych. Wyrazem tego będzie nasza modlitwa w ich intencji. W dni powszednie od 2 do 8 listopada po Mszach św. o 14.30, a w sobotę po Mszy św. o 6:30, będziemy modlić się Różańcem za zmarłych połączonym z wypominkami. W niedziele listopadowe wypominki z Koronką za zmarłych o 15.00. Kartki z wypominkami są dostępne na ławkach z tyłu kaplicy. Wciąż można jeszcze wpisać na nich imiona i nazwiska drogich nam zmarłych i złożyć je w zakrystii. Można również złożyć wirtualną kartkę z wypominkami klikając tutaj.

 

  1. Papież Franciszek – podobnie jak w ubiegłym roku – zarządził, że z powodu trwającej nadal pandemii możemy zyskiwać i ofiarować duszom czyśćcowym odpust zupełny (czyli darowanie ich czyśćcowej kary) przez dowolne 8 dni listopada. Zwyczajowo były to dni od 1 do 8 listopada. W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – może to być 8 innych listopadowych dni, dowolnie przez nas wybranych. Mogą one być od siebie oddzielone. Odpusty, jakie możemy zyskać, są następujące:

    • od południa 1 listopada lub przez cały dzień zaduszny 2 listopada możemy zyskać jeden odpust za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Pozostałe warunki to: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św. (np. Zdrowaś Maryjo) i wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

    • w dowolne 8 dni listopada możemy zyskać jeden odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. Pozostałe warunki to: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św. (np. Zdrowaś Maryjo) i wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecanie sobie silnego dążenia do świętości poprzez walkę z grzechami).
      Również osoby starsze, chore i te, które z powodu epidemii nie mogą opuścić domu, mogą zyskać ten odpust łącząc się duchowo z wiernymi nawiedzającymi miejsca święte. Niech też odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, niech wyzbędą się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz mają intencję, że spełnią pozostałe warunki odpustu (czyli spowiedź i Komunia eucharystyczna) kiedy to tylko będzie możliwe.

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com