kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

10 kwietnia 2021

Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkanocna –
Święto Miłosierdzia Bożego

11 kwietnia 2021 r.

 

  1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełniony paschalną radością, mamy za zadanie głosić i uobecniać Miłosierdzie Boże objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i jest żywy pośród nas. W obecnej sytuacji epidemii szczególnie przyzywamy Bożego Miłosierdzia dla naszej Ojczyzny i całego świata, bo tylko Ono jest niezawodnym ratunkiem dla ludzkości.

 

  1. Naszej kaplicy szpitalnej patronuje Jezus w tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Z okazji Święta Miłosierdzia na terytorium Polski można zyskać dzisiaj odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum. Zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką w kaplicy dzisiaj o godz. 15.00.

 

  1. Msze św. w naszej kaplicy znów odbywają się o godz. 6.30 i 14.30 w dni powszednie.
    W soboty tylko o 6.30.

 

  1. Za tydzień (18 kwietnia) przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną.

 

  1. Przypominamy, że okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli w tym roku do 30 maja. Zgodnie z drugim i trzecim przykazaniem kościelnym każdy katolik powinien w tym czasie przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię św. Spowiedź w naszej kaplicy odbywa się zawsze przed Mszą św. lub po umówieniu na konkretną godzinę z kapelanem.

 

  1. Przez cały czas trwania epidemii chorzy – również na oddziałach covidowych - mogą korzystać z sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Bardzo prosimy personel, aby – tak jak do tej pory – informował kapelanów o pacjentach, którzy pragną z tych sakramentów skorzystać albo ich stan zdrowia jest ciężki i zagraża życiu.

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com