kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

31 października 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 1.11.2020r.

 

 1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, zarówno wyniesionych na ołtarze jak i tych, którzy wiedli w pokorze i cichości święte życie. Radujemy się, że są w domu Ojca i pomagają nam swoim wstawiennictwem i modlitwą, abyśmy również my doszli do świętości. Dzięki tajemnicy świętych obcowania są oni naszymi orędownikami w niebie. Kierujemy dziś myśli w stronę nieba, które jest naszą ojczyzną.
 2. Listopad przeżywamy tradycyjnie jako miesiąc pamięci o zmarłych. Wyrazem tego będzie nasza modlitwa w ich intencji. Przez cały listopad, po Mszach św. o 14.30, będziemy modlić się wypominkami połączonymi z Koronką do Bożego Miłosierdzia. W niedziele listopada wypominki z Koronką za zmarłych o 15.00. Kartki z wypominkami są dostępne na ławkach z tyłu kaplicy. Wciąż można jeszcze wpisać na nich imiona i nazwiska drogich nam zmarłych i złożyć je w zakrystii. Można również przesłać wypominki przy pomocy formularza znajdującego się tutaj.
 3. Papież Franciszek zarządził, że przez cały miesiąc listopad (nie tylko przez pierwsze 8 dni) możemy zyskiwać i ofiarować duszom czyśćcowym odpust zupełny, czyli darowanie ich czyśćcowej kary. Odpusty, jakie możemy zyskać, są następujące:
  • od południa 1 listopada lub przez cały dzień zaduszny 2 listopada możemy zyskać jeden odpust za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Pozostałe warunki to: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św. (np. Zdrowaś Maryjo) i wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecanie sobie silnego dążenia do świętości poprzez walkę z grzechami).

  • w pozostałe dni listopada (kiedy cmentarze będą już dla nas dostępne) możemy zyskać codziennie jeden odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. Pozostałe warunki to: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św. (np. Zdrowaś Maryjo) i wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecanie sobie silnego dążenia do świętości poprzez walkę z grzechami).

 4. W liturgii tego tygodnia obchodzimy:
  • w poniedziałek (2.11.) – Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w naszej kaplicy o 6.30, 10.30 i 14.30.
  • we środę (4.11.) – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
 5. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota listopada. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty również w naszej kaplicy. Reżim sanitarny wykluczył na jakiś czas spowiedź w konfesjonałach, ale zawsze można skorzystać ze spowiedzi w zakrystii po skończonej Mszy św. lub po ustaleniu dogodnej godziny z kapelanem. Serdecznie zapraszamy.
 6. Z uwagi na pandemię odwołane są obchody szpitalne kapelanów związane z udzielaniem Komunii św. pacjentom. Cały czas jednak chorzy mogą korzystać z sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Bardzo prosimy personel, aby zainteresowanych pacjentów powiadamiał o takiej możliwości oraz – tak jak do tej pory – informował kapelanów o pacjentach, którzy pragną z tych sakramentów skorzystać albo ich stan zdrowia jest ciężki i zagraża życiu.

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com