Informacja dla osób, które wpisały się na listę adorujących:

W przypadku niemożliwości uczestnictwa w adoracji o zadeklarowanej porze prosimy o przesłanie maila na adres: kaplicatarnow@gmail.com z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Mail powinien zawierać imię i nazwisko osoby, która wpisała się na listę adorujących oraz ewentualną informację o chęci zapisania się na inną godzinę.

 

Lista adorujących Najświętszy Sakrament w pierwszy czwartek  czerwca (stan na 4.05, godz. 15:30)

Uwaga: imiona osób, które wpisały się na listę zostają zamieszczone przez Administratora strony - nie pojawiają się one automatycznie od razu po wypełnieniu formularza. 


15:00-16:00:

  1.  

16:00-17:00:

  1.  

17:00-18:00:

  1.  

18:00-19:00:

  1.  

19:00-20:00:

  1.  

20:00-21:00:

  1.  

 

Formularz zapisu na listę adorujących

(pierwszy czwartek czerwca)

Lista adorujących
i formularz zapisu

kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com