kaplicatarnow@gmail.com

ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów 

513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

Figura Maryi Niepokalanej

10 września 2020

W minionym tygodniu w naszej kaplicy pojawiła się przepiękna figura NMP Niepokalanej. Pragniemy, aby Jej obecność przełożyła się na naszą miłość i nabożeństwo do Matki Najświętszej. Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy, będzie dla nas obroną na trudne czasy, w jakich przychodzi nam żyć i źródłem niezawodnej pociechy. W trakcie objawienia w Fatimie Maryja zapowiedziała "Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje". Powinniśmy czynić wszystko, aby ten triumf nastąpił jak najszybciej. Droga do tego wiedzie przez różaniec, pokutę, umartwienie, zaufanie Maryi i naśladowanie Jej w oddaniu Jezusowi Chrystusowi.

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim jawnym i anonimowym fundatorom za ogromną hojność. W ramach podziękowania od kapelanów dnia 27 września o godzinie 7:00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich darczyńców.

 

Duchowym owocem pojawienia się figury Maryi Niepokalanej w naszej kaplicy będzie wprowadzenie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Będzie ona odprawiana w każdą środę po Mszy św. o 14:30.

 

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Królowo Polski! Pani Jasnogórska!

My, społeczność Szpitala św. Łukasza w Tarnowie stoimy przed Twoim obliczem, w obecności wszystkich Aniołów i Świętych, aby dokonać aktu zawierzenia Twojemu Niepokalanemu Sercu nas samych, naszych rodzin i wszystkiego co jest trudne oraz prosimy o Twoją Macierzyńską Opiekę, w zjednoczeniu z Sercem Twojego Najmilszego Syna. Zawierzamy nas, naszych bliskich, których nosimy w sercu, a także pacjentów szpitala i cały personel, całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragniemy, aby wszystko, co nas stanowi było oddane Tobie Maryjo. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy całe nasze życie, wszystko co robimy, o czym myślimy, nasze plany, pragnienia, wszystkie zmysły, dobra duchowe i doczesne, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nasz czas, wolność, wolę, wieczność, duszę i ciało, całe nasze jestestwo, moment poczęcia, wszystkie konsekwencje grzechu, zniewolenia demoniczne, uzdrowienie międzypokoleniowe, dzieci nienarodzone, wszystko. O Niepokalane Serce, naszej Najczystszej Matki, Pani Jasnogórskiej - roztocz nad nami swoje, władne panowanie, rozporządzaj nami i naszą ofiarą według zamiarów i planów Bożych. O Serce Nieskalane naucz nas za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu i niedoskonałości, które jak ostre kolce mogłyby Ciebie ranić. Prosimy Cię, uczyń każdą chwilę naszego życia, jednym czystym aktem miłości do Jezusa w zjednoczeniu z Twoim Maryjo Niepokalanym Sercem. Pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla przyspieszenia nadejścia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego przez królowanie Twojego Niepokalanego Serca. O Serce Panny Wiernej i Ucieczki Grzeszników, uczyń nas swoimi niewolnikami Miłości, wiernymi uczniami i naśladowcami Jezusa. Wzbudź w nas wstręt do grzechu i mentalności tego świata, obdarz nas duchem dziecięctwa Bożego, stwórz w nas serce czyste, mężne i pokorne. Pomnażaj w nas życie Boże zjednoczone z Trójcą Przenajświętszą, abyśmy pod Twoim orędownictwem osiągnęli już tu na ziemi taki stopień chwały, jaki Bóg zgotował nam od wieków. O Najczystsze, Niepokalane Serce Maryi, Pani Jasnogórskiej przepełnione dobrocią i miłością, okaż nam Swoją Miłość, wpajaj ją w nasze serca tak, abyśmy tęsknili za Tobą. Bądź nam Matką! Spraw, byśmy kochali Ciebie nieskończenie. O Matko łagodnego i pokornego Serca, niech Twoje Serce przemieni i uświęci serca nasze, aby były odbiciem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Twojego Syna. Wspomagaj nas, gdy zgrzeszymy i wychowuj w Twojej szkole Miłości. Spraw, byśmy przez Twoje Najczystsze, Matczyne Serce pragnęli być cali Twoi - Totus Tuus, i wszystko czynili z Tobą, przez Ciebie, dla Ciebie i w Tobie. O Niepokalane Serce Maryi, Pani Jasnogórskiej. Uproś nam wszelkie łaski potrzebne do rozpoznania i wypełniania woli Twojego Syna. W Twoim Niepokalanym Sercu pragniemy kochać Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Kościół, Polskę i im wiernie służyć. Przez Niepokalane Serce Maryi zawierzymy siebie, nasze rodziny, wszystkich pacjentów szpitala i cały personel

dnia 6 września 2020 r. w Tarnowie

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obieramy Świętego Michała Archanioła za naszego patrona. Amen.

Kontakt

tel: 513 909 471

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178A

33-100 Tarnów

email: kaplicatarnow@gmail.com